0% Končano
0 / 5 korakov

Konec vojne v Evropi

POVZETEK:

Vodstvo odporniškega gibanja je proti koncu vojne vse bolj kazalo težnjo po prevzemu oblasti, kjer bi imeli komunisti izrazito prevlado. V letu 1945 je bilo osvobojene vse več Jugoslavije, meseca maja pa še Slovenija. Skupaj s Nemci so se poskušali umakniti tudi Slovenci, ki so se bali komunistov, povojna oblast pa jih je mnogo usmrtila brez sodnih postopkov. Tako partizani kot kolaboranti so na vojno gledali le iz enega zornega kota.

konec vojne v evropi
Vprašanja za preverjanje znanja
  • Pojasni, kako se je kazala vse bolj izrazita prevlada komunistov v politiki proti koncu vojne?
  • Kdaj je bila osvobojeno ozemlje Slovenije?
  • Zakaj so na Slovenskem kljub nemški kapitulaciji še vedno potekali boji?
  • Kdo je bil predsednik jugoslovanske vlade in kdo Narodne vlade Slovenije?
  • Katere skupine ljudi so se umikale pred napredujočimi jugoslovanskimi in sovjetskimi enotami?
  • Razloži, zakaj so se domobranci želeli predati britanskim enotam v Avstriji?
  • Opiši, kako jugoslovanska vojska ravnala z ujetniki!
  • Povej, kako bi politična oblast morala ravnati z vojnimi ujetniki!
  • Razloži, kako sta sprti strani (partizani, kolaboranti) dojemali drugo svetovno vojno!
  • Zakaj smo še danes pri nas priča različnim pogledom na dogodke v drugi svetovni vojni?