0% Končano
0 / 9 korakov

Hladna vojna

POVZETEK:

Sovjetska zveza se po koncu druge svetovne vojne ni umaknila nazaj na vzhod, zato so predhodna trenja med medvojnimi zaveznicami postala zelo izrazita. To obdobje imenujemo hladna vojna, čas velike napetosti med vzhodnim in zahodnim blokom, med komunizmom in demokracijo. Sovjetska zveza in ZDA sta si s svojimi zaveznicami stali nasproti v oboroževalni tekmi, ki bi lahko privedla do najbolj uničevalne vojne, čeprav se je prejšnja šele končala.

hladna vojna
Vprašanja za preverjanje znanja
 • Razloži pojma »zahodni in vzhodni blok«!
 • Zakaj je prišlo do nasprotja med vzhodnim in zahodnim blokom?
 • Kako se je imenovala meja med obema blokoma?
 • Kaj je hladna vojna?
 • Presodi, kakšna bi bila podoba sveta, če bi napetosti v hladni vojni preskočile v boj?
 • Kdaj se je oblikovala zveza NATO? Zakaj je nastala?
 • Kdaj in kakšen je bil odgovor vzhodnega bloka na ustanovitev NATA?
 • Zakaj je prišlo do oboroževalne tekme med obema blokoma? Kako je potekala?
 • Kako je oboroževalna tekma vplivala na življenje ljudi?
 • Naštej tri glavna krizna žarišča v Evropi po drugi svetovni vojni!
 • Kaj je bila avstrijska državna pogodba in kdaj je bila podpisana?
 • Kako so rešili tržaško vprašanje?
 • Na katera dva dela (državi) se je razdelilo ozemlje Nemčije? Pod čigavim vplivom sta bili obe območji?
 • Razloži dogajanje v povojni Nemčiji!
 • Kdaj in zakaj je prišlo do izgradnje berlinskega zidu? Kdaj je padel?
 • Primerjaj gospodarstvo NDR in ZRN!
 • Navedi vidnejša svetovna krizna žarišča iz časa hladne vojne!
 • Opiši značilnosti korejske vojne!
 • Kdo se je bojeval v vietnamski vojni?
Kazalo izbrane zgodbe: