0% Končano
0 / 13 korakov

Grško-perzijske in peloponeška vojna

POVZETEK:

Grške mestne državice so se razvijale neodvisno, razvili pa sta se najmočnejši – Atene in Šparta. Vsako od njiju si je pridobila naklonjenost drugih državic in nastala sta dva tabora, ki sta se med seboj večkrat spopadla. Iz vzhoda pa je medtem vsem skupaj pretila mogočna perzijska država. Prišlo je do več grško-perzijskih vojn, v katerih so na koncu zmagali Grki, vendar so se hkrati tudi močno oslabili.

grško-perzijske in peloponeška vojna
Vprašanja za preverjanje znanja
  • Zakaj je prišlo do grško-perzijskih vojn?
  • Navedi glavne bitke v času grško-perzijskih vojn in jih postavi v čas!
  • Razloži, kakšno vlogo so imele triere v boju proti Perzijcem?
  • Pojasni izvor imena za tekaško preizkušnjo maraton!
  • Kateri so razlogi, da so Grki v vojnah s Perzijo zmagali?
  • Kdo je bil Periklej?
  • Opiši zlato dobo Aten!
  • Kdo se je bojeval v peloponeških vojnah?
  • Razloži peloponeške vojne!
  • Pojasni, kako so peloponeške vojne dolgoročno vplivale na grške mestne državice!