0% Končano
0 / 5 korakov

Gospodarstvo zadnjih desetletij

POVZETEK:

Svet je dandanes gospodarsko močno prepleten, kulturno in še kako drugače povezan. S ciljem po hitrejšem razvoju stremimo k prostemu pretoku blaga in delovne sile, razvoju znanosti in boljšim življenjskim pogojem. Temu procesu rečemo globalizacija. Nasprotniki takšnega razvoja sveta izpostavljajo bogatenje na račun revnih, onesnaževanje vseh življenjskih okolij in zaradi tega pozivajo k drugačni usmeritvi človeštva.

gospodarstvo zadnjih desetletij
Vprašanja za preverjanje znanja
 • Kaj je globalizacija? Razloži temeljne značilnosti!
 • Oceni uspešnost evropskega gospodarstva po drugi svetovni vojni!
 • Katere države (ne) podpirajo globalizacije in zakaj?
 • Navedi krizna leta zadnjih desetletij in jih poveži z vzroki zanje!
 • Na kakšen način lahko nafta vpliva na svetovno gospodarstvo?
 • Kaj je perestrojka?
 • Zakaj je propadel socialistični gospodarski model?
 • Navedi, katere države tretjega sveta se danes hitro gospodarsko razvijajo?
 • Katere so težave manj razvitih držav?
 • Razloži negativne posledice globalizacije!
 • Česa se je začelo človeštvo zavedati  v času gospodarske krize, ki se je začela leta 2008?
Kazalo izbrane zgodbe:
0% Končano 0 / 1 korakov