0% Končano
0 / 5 korakov

Gospodarstvo med obema vojnama

POVZETEK:

S prvo svetovno vojno je bilo konec stabilne gospodarske rasti v Evropi. V (zlatih) dvajsetih letih je gospodarstvo ponovno zaživelo naprej v ZDA, nato pa tudi v drugih razvitih državah. Trg je bil kmalu preplavljen z izdelki, cene so začele padati, to pa je vodilo v odpuščanje delavcev in propad številnih podjetij. leta 1929 je iznenada prišlo do gospodarske krize, ki je pretresla ves svet.

svetovna-gospodarska-kriza
Vprašanja za preverjanje znanja
  • Opiši, kako so nekatere države vplivale na težave v gospodarstvu med prvo svetovno vojno!
  • Kakšna so bila zlata dvajseta leta? Presodi, kako so vplivala na življenje ljudi!
  • V kakšni povezavi sta bili po vojni gospodarska rast ZDA in preostalega sveta?
  • Kdaj in kako se je začela velika gospodarska kriza?
  • Razloži značilnosti in razsežnost svetovne gospodarske krize!
  • V čem se razlikujeta povojna in druga gospodarska kriza z začetkom v letu 1929?
  • Kako so se gibali borzni indeksi pred črnim petkom in po njem?
  • Kaj je New Deal? Kdo je njegov avtor?
  • Pojasni ukrepe, ki jih je prinašal New Deal!
  • Kako je kriza vplivala na prihod skrajnih političnih skupin na oblast?
Kazalo izbrane zgodbe: