0% Končano
0 / 5 korakov

Gospodarstvo na začetku 20. stoletja

POVZETEK:

Ljudje na prehodu iz 19. v 20. stoletja so bili priča številnim spremembam. Številne iznajdbe, boljše zdravstvene in higienske razmere, industrializacija na podlagi izkoriščanja kolonij ter tehnološki napredek so povzročili rast števila prebivalstva in dvig življenjske ravni. V Evropi je povečini prišlo do razvoja liberalnega kapitalizma, ki je predstavljal vse večje razlike med delavci in lastniki kapitala.

gospodarstvo
Vprašanja za preverjanje znanja
  • Pojasni, zakaj je industrializacija gibalo razvitega sveta!
  • Navedi tri pomembne izume na prehodu v 20. stoletje!
  • V katerih državah je industrializacija potekala najhitreje?
  • Opiši, kako je v Evropi prišlo do dviga življenjske ravni ob začetku 20. stoletja!
  • Kako sta povezana izobrazba in tehnološki napredek?
  • Razloži, kaj pomeni liberalni kapitalizem!
  • Pojasni izvor napetosti med delodajalci ni delavci!
  • Kateri trije politični tabori so prevladovali v Evropi na začetku stoletja?
  • Zakaj so bile kolonije pomembne za evropsko gospodarstvo?
  • Katere države so imele največ kolonij? Zakaj jih Nemčija in Italija nista imeli veliko?