0% Končano
0 / 5 korakov

Gospodarska ureditev v Sovjetski zvezi

POVZETEK:

Z oktobrsko revolucijo je bil v Rusiji uveden komunizem, pri katerem je namesto carja dobil oblast delavski razred. Podržavljenju in vojnemu komunizmu je sledila nekoliko milejša Leninova nova ekonomska politika, s katero pa se njegov naslednik Stalin ni strinjal. Uvedel je centralno, načrtno gospodarstvo v petletkah. Posledično je prišlo do silovitega razvoja težke industrije s pomočjo prisilnega dela in delovne tekmovalnosti, vendar tudi do številnih stisk in smrti preko deset milijonov ljudi.

gospodarstvo v sovjetski zvezi
Vprašanja za preverjanje znanja
 • Katero spremembo v politiki je prinesla oktobrska revolucija?
 • Poimenuj vrsto ruskega komunizma med prvo svetovno vojno!
 • Razloži Leninovo novo ekonomsko politiko!
 • Opiši Stalinov pogled na sovjetsko gospodarstvo!
 • Kaj so bile petletke?
 • Pojasni, katere spremembe je povzročila kolektivizacija!
 • Kako je Stalinova gospodarska politika vplivala na ljudi?
 • Kaj so bili gulagi?
 • Razloži, kako je Sovjetska zveza podvojila svojo industrijsko proizvodnjo!
 • Na katera dva načina so si zagotovili delovno silo?
 • Utemelji, zakaj je ideja socializma dobra, a izvedba v Sovjetski zvezi slaba!