0% Končano
0 / 4 korakov

Družina skozi zgodovino

POVZETEK:
Družina je ena najbolj osnovnih, pa tudi najstarejših oblik človekovega združevanja, ki se je skozi čas precej spreminjala. V prazgodovini so bili ljudje enakopravno povezani v lovske družine, kasneje pa je prevladovala vloga moškega nad ženskami in otroci. Družine do le nekaj stoletij nazaj običajno niso temeljile na čustveni, temveč koristoljubni zvezi. Danes v razvitem svetu ni več tako, zakon pa ni več nujen za ustvarjanje družine.
družina skozi zgodovino
Vprašanja za preverjanje znanja
  • Razloži pojem patriarhalna družina!
  • Opiši prazgodovinske skupnosti ljudi!
  • Kako se je razlikovala vloga žensk v Mezopotamiji in starem Egiptu?
  • Pojasni družinsko življenje v antiki!
  • Razloži, kakšna je bila srednjeveška družina!
  • V čem so se razlikovale bogatejše in revnejše novoveške družine?
  • Zakaj so otrokom v preteklosti zakonskega parterja pogosto izbirali starši?
  • V katerem zgodovinskem obdobju dobi čustvena navezanost v družini pomembno vlogo?
  • Opiši današnjo družino!
Kazalo izbrane zgodbe: