0% Končano
0 / 13 korakov

Antično gospodarstvo

POVZETEK:

V antični Grčiji in Rimu je bilo razvitih več gospodarskih dejavnosti, najpomembnejše pa so bile kmetijstvo, trgovina in obrt (npr. lončarstvo, opekarstvo, čevljarstvo). Izmenjava blaga je potekala po celotnem Sredozemlju tako po morju kot na kopnem po slovitih rimskih cestah. Blagovno menjavo je vse bolj izpodrivalo plačevanje z denarjem. Rimljani so uporabljali enotnega, pri Grkih pa je imela vsaka mestna državica svoj denar.

antično gospodarstvo
Vprašanja za preverjanje znanja
  • Opiši kmetijstvo in obrt pri starih Grkih in Rimljanih!
  • Katere so bile glavne grške kmetijske dejavnosti?
  • Naštej starogrške obrti!
  • Kako se je razlikovala vloga moških in žensk v gospodarskih dejavnostih?
  • Na katerih izdelkih je temeljila grška trgovina?
  • Razloži, kakšen je bil starogrški denarni sistem!
  • Kako se je rimska raba denarja razlikuje od grške?
  • Katere obrti so bile pri Rimljanih najpomembnejše? Zakaj?
  • Zakaj je prihajalo do vse večjih razlik v premoženju?
  • Opiši rimske ceste in njihovo gradnjo!
Kazalo izbrane zgodbe: