0% Končano
0 / 13 korakov

Antični vsakdanjik

POVZETEK:

V času stare Grčije in Rima je bil oče glavni v družini, Rimljanke pa so bile vseeno precej bolj enakopravne moškim. Otroci so po sedmem letu začeli hoditi v šolo. Suženjstvo je bilo nekaj povsem običajnega v antičnem svetu. Od prehrane je bilo kosilo v Grčiji glavni obrok, v Rimu pa je bila to večerja. Moški so jedli leže na zofi, ženske pa sede.

antični vsakdanjik
Vprašanja za preverjanje znanja
  • Opiši starogrško in rimsko družino ter razlike med njima!
  • Razloži pojem “pater familias”!
  • Kakšne so bile prehranjevalne navade Grkov in Rimljanov?
  • Razloži značilnosti rimske in grške vzgoje ter izobrazbe!
  • Kje so Grki in Rimljani dobili sužnje?
  • Katere vrste sužnjev so imeli Rimljani?
  • Opiši življenje sužnjev?
  • Kdo so bili gladiatorji?
Kazalo izbrane zgodbe: