0% Končano
0 / 13 korakov

Antična kultura

POVZETEK:

Kultura antičnih Grkov in Rimljanov je bila zelo daljnosežna. Verovali so v številne bogove z nadnaravno močjo, gradili templje in druge stavbe, ki še danes privabljajo množico ljudi. Znanost tistega časa je bila zelo napredna zlasti na področju matematike, medicine, pa zgodovine, geografije in filozofije. Postavili so pravni sistem, ki je po vsem tem času temelj naših zakonov. Vzporedno se je v želji po zabavi in razvedrilu razvijalo gledališče, šport, književnost, govorništvo, seveda pa tudi gladiatorski boji.

antična kultura
Vprašanja za preverjanje znanja
 • Navedi po pet enakovrednih grških in rimskih bogov! Kakšne značilnosti so imeli?
 • Katere znanosti so razvili Grki in Rimljani? Kateri so bili vidnejši znanstveniki?
 • Opiši značilnosti grškega in antičnega prava!
 • Na katerem materialnem viru sloni rimsko pravo?
 • Opiši grško gradbeništvo!
 • Kateri so bili trije slogi grških stebrov?
 • Na primerih razloži rimsko gradbeništvo!
 • Primerjaj zgradbe v rimskih mestih na podeželju!
 • Opiši grško gledališče! Kakšne predstave so uprizarjali?
 • Razloži, kako so potekale olimpijske igre!
 • Kakšna je povezava med grško in rimsko umetnostjo?
 • Kako so poskrbeli za razvedrilo v starem Rimu?
 • Označi značilnosti gladiatorjev in gladiatorskih bojev!
Kazalo izbrane zgodbe: