Zgodbe iz preteklosti

Spoznavajmo zgodovino

0% Končano
0 / 7 korakov

Ključ do razumevanje zgodovine je razumevanje časa. Ko ga znamo določiti, se lahko zbližamo s preteklostjo. Na začetku si odgovorimo, kaj je zgodovina, kdo jo ustvarja, s čem si lahko pomagamo ...

5 poglavij


Gradbeni dosežki, iznajdbe, znanosti

0% Končano
0 / 5 korakov

Odkar se je človek stalno naselil, se vse hitreje razvija. Najprej je moral poskrbeti za svoja bivališča, ki so postajala vse večja in številčnejša. Hkrati so se kar vrstile mnoge pomembne iznajdbe ...

5 poglavij


Način življenja in kulturna dediščina

0% Končano
0 / 4 korakov

Ko se ozremo nazaj v preteklost, vse naokoli opazimo sledove življenja naših dedkov in babic, pa njihovih staršev in tako naprej. Nazaj, pravzaprav. Živeli so precej drugače kot mi. Vloga družine se je  ...

6 poglavij


Razvoj naših prednikov

0% Končano
0 / 11 korakov

Zgodovina se prične s pojavom človeka. Razvoj iz živali in nato človečnjakov v modernega človeka je potekal skozi milijone let. Pri tem so naši predniki vse bolj razvijali svoj miselni in duhovni ...

5 poglavij


Vzpon civilizacije

0% Končano
0 / 5 korakov

Prve visoke civilizacije v naši bližini so se razvile na Bližnjem vzhodu. Razvoj se je stopnjeval ob rekah (Nil, Evfrat in Tigris), ki so omogočile namakalno poljedelstvo. To območje imenujemo ...

5 poglavij


Stari Grki in rimska država

0% Končano
0 / 13 korakov

Antični svet starih Grkov in Rimljanov je bil nekaj posebnega v evropskem prostoru. Iz ene prvih evropskih civilizacij je nastal imperij v geografskem smislu, pa tudi v razvoju znanosti, umetnosti ...

12 poglavij


Politična podoba srednjega veka

0% Končano
0 / 6 korakov

Srednji vek se začne z zatonom zahodnorimskega imperija v 5. stoletju. Že pred tem so številna ljudstva vdirala na območje Sredozemlja in si hotela prisvojiti svoj košček tamkajšnjega ...

6 poglavij


Vsakdanje življenje srednjega veka

0% Končano
0 / 6 korakov

V srednjem veku je prebivalstvo živelo ločeno na družbene stanove. To so bili plemstvo, duhovščina in kmetje. Sčasoma so se jim z nastankom mest pridružili tudi meščani. Njihovo vsakdanje ...

8 poglavij


Odkrivanje sveta in duha

0% Končano
0 / 6 korakov

Srednji vek se je končal z mnogimi krizami. Drzni raziskovalci so iskali pot v neznano in širili meje takrat poznanega sveta. Nova odkritja so sprožila vrsto sprememb v načinu ...

6 poglavij


Verski in politični razvoj v novem veku

0% Končano
0 / 6 korakov

Poleg spoznavanja vse več sveta na začetku novega veka, so se dogajali veliki premiki tudi na verskem področju. Nemški duhovnik Martin Luther je odločno posegel v takratne napake katoliške ...

6 poglavij


Od absolutizma do revolucij

0% Končano
0 / 9 korakov

Za novi vek je značilno, da je bilo veliko držav, kjer so imeli vladarji neomejeno oblast. Vendar je to tudi čas velikih sprememb. V času razsvetljenstva je prišlo do razvoja  filozofije, znanosti ...

9 poglavij


Od Napoleona do pomladi narodov

0% Končano
0 / 7 korakov

Napoleon Bonaparte je na začetku 19. stoletja temeljito premešal karte evropskih držav. Vsekakor pa se je moral soočiti z vse močnejšim odporom združenih sosednjih velesil, ki so ga naposled ...

9 poglavij


Gospodarstvo in družba v 18. in 19. stoletju

0% Končano
0 / 9 korakov

Ko se je uveljavil parni stroj, je prišlo do silovitega vzpona. Ne samo da se je zaradi strojnega pogona močno spremenilo gospodarstvo, do sprememb neslutenih razsežnosti je ...

9 poglavij


Svet v prvem delu 20. stoletja

0% Končano
0 / 11 korakov

19. stoletje se je končalo s skokovitim industrijskim razvojem. Velike države so svoje gospodarstvo napajale s surovinami iz kolonij, vsaka jih je hotela imeti vse več. Želja po moči in nastale ...

8 poglavij


Druga svetovna vojna spremeni svet

0% Končano
0 / 9 korakov

Svet se je zapletel v novo veliko vojno. Prinesla je še več smrtnih žrtev ter mnogo več opustošenje in trpljenja civilnega prebivalstva. Močno pa se je spremenil tudi ideološki pogled ...

9 poglavij


Gospodarstvo v 20. in 21. stoletju

0% Končano
0 / 5 korakov

Po prvi svetovni vojni so se ZDA silovito vzpenjale. Bila so zlata dvajseta leta, ki pa so se končala s silovitim zlomom newyorške borze. Čez noč se je zamajal cel svet, sledila pa so leta težke ...

4 poglavja


Slovenci v prvem delu 20. stoletja

0% Končano
0 / 6 korakov

Slovenci smo stoletja živeli v okviru nemško govorečih držav. Šele po razpadu Avstro-Ogrske smo po prvi svetovni vojni lahko postali del slovansko govoreče države. Vključili smo se v ...

6 poglavij


Slovenci med drugo svetovno vojno

0% Končano
0 / 5 korakov

Aprila 1941 so sile trojnega pakta napadle in si nato razkosale Jugoslavijo. S tem smo bili tudi Slovenci neposredno vrženi v vojno. Na naših tleh se je razvilo močno odporniško gibanje, vendar ...

5 poglavij


Slovenci po drugi svetovni vojni

0% Končano
0 / 8 korakov

S koncem druge svetovne vojne smo Slovenci zaživeli v drugačni politični ureditvi, saj je oblast prevzela Komunistična partija. Želja po lastni državi se je z gospodarskimi krizami ...

8 poglavij

Spoznavajmo zgodovino

0% Končano
0 / 7 korakov

Ključ do razumevanje zgodovine je razumevanje časa. Ko ga znamo določiti, se lahko zbližamo s preteklostjo. Na začetku si odgovorimo, kaj je zgodovina, kdo jo ustvarja, s čem si lahko pomagamo ...

5 poglavij


Gradbeni dosežki, iznajdbe, znanosti

0% Končano
0 / 5 korakov

Odkar se je človek stalno naselil, se vse hitreje razvija. Najprej je moral poskrbeti za svoja bivališča, ki so postajala vse večja in številčnejša. Hkrati so se kar vrstile mnoge pomembne iznajdbe ...

5 poglavij


Način življenja in kulturna dediščina

0% Končano
0 / 4 korakov

Ko se ozremo nazaj v preteklost, vse naokoli opazimo sledove življenja naših dedkov in babic, pa njihovih staršev in tako naprej. Nazaj, pravzaprav. Živeli so precej drugače kot mi. Vloga družine se je  ...

6 poglavij

Razvoj naših prednikov

0% Končano
0 / 11 korakov

Zgodovina se prične s pojavom človeka. Razvoj iz živali in nato človečnjakov v modernega človeka je potekal skozi milijone let. Pri tem so naši predniki vse bolj razvijali svoj miselni in duhovni ...

5 poglavij


Vzpon civilizacije

0% Končano
0 / 5 korakov

Prve visoke civilizacije v naši bližini so se razvile na Bližnjem vzhodu. Razvoj se je stopnjeval ob rekah (Nil, Evfrat in Tigris), ki so omogočile namakalno poljedelstvo. To območje imenujemo ...

5 poglavij


Stari Grki in rimska država

0% Končano
0 / 13 korakov

Antični svet starih Grkov in Rimljanov je bil nekaj posebnega v evropskem prostoru. Iz ene prvih evropskih civilizacij je nastal imperij v geografskem smislu, pa tudi v razvoju znanosti, umetnosti ...

12 poglavij


Politična podoba srednjega veka

0% Končano
0 / 6 korakov

Srednji vek se začne z zatonom zahodnorimskega imperija v 5. stoletju. Že pred tem so številna ljudstva vdirala na območje Sredozemlja in si hotela prisvojiti svoj košček tamkajšnjega ...

6 poglavij


Vsakdanje življenje srednjega veka

0% Končano
0 / 6 korakov

V srednjem veku je prebivalstvo živelo ločeno na družbene stanove. To so bili plemstvo, duhovščina in kmetje. Sčasoma so se jim z nastankom mest pridružili tudi meščani. Njihovo vsakdanje ...

8 poglavij

Odkrivanje sveta in duha

0% Končano
0 / 6 korakov

Srednji vek se je končal z mnogimi krizami. Drzni raziskovalci so iskali pot v neznano in širili meje takrat poznanega sveta. Nova odkritja so sprožila vrsto sprememb v načinu ...

6 poglavij


Verski in politični razvoj v novem veku

0% Končano
0 / 6 korakov

Poleg spoznavanja vse več sveta na začetku novega veka, so se dogajali veliki premiki tudi na verskem področju. Nemški duhovnik Martin Luther je odločno posegel v takratne napake katoliške ...

6 poglavij


Od absolutizma do revolucij

0% Končano
0 / 9 korakov

Za novi vek je značilno, da je bilo veliko držav, kjer so imeli vladarji neomejeno oblast. Vendar je to tudi čas velikih sprememb. V času razsvetljenstva je prišlo do razvoja  filozofije, znanosti ...

9 poglavij


Od Napoleona do pomladi narodov

0% Končano
0 / 7 korakov

Napoleon Bonaparte je na začetku 19. stoletja temeljito premešal karte evropskih držav. Vsekakor pa se je moral soočiti z vse močnejšim odporom združenih sosednjih velesil, ki so ga naposled ...

9 poglavij


Gospodarstvo in družba v 18. in 19. stoletju

0% Končano
0 / 9 korakov

Ko se je uveljavil parni stroj, je prišlo do silovitega vzpona. Ne samo da se je zaradi strojnega pogona močno spremenilo gospodarstvo, do sprememb neslutenih razsežnosti je ...

9 poglavij

Svet v prvem delu 20. stoletja

0% Končano
0 / 11 korakov

19. stoletje se je končalo s skokovitim industrijskim razvojem. Velike države so svoje gospodarstvo napajale s surovinami iz kolonij, vsaka jih je hotela imeti vse več. Želja po moči in nastale ...

8 poglavij


Druga svetovna vojna spremeni svet

0% Končano
0 / 9 korakov

Svet se je zapletel v novo veliko vojno. Prinesla je še več smrtnih žrtev ter mnogo več opustošenje in trpljenja civilnega prebivalstva. Močno pa se je spremenil tudi ideološki pogled ...

9 poglavij


Gospodarstvo v 20. in 21. stoletju

0% Končano
0 / 5 korakov

Po prvi svetovni vojni so se ZDA silovito vzpenjale. Bila so zlata dvajseta leta, ki pa so se končala s silovitim zlomom newyorške borze. Čez noč se je zamajal cel svet, sledila pa so leta težke ...

4 poglavja


Slovenci v prvem delu 20. stoletja

0% Končano
0 / 6 korakov

Slovenci smo stoletja živeli v okviru nemško govorečih držav. Šele po razpadu Avstro-Ogrske smo po prvi svetovni vojni lahko postali del slovansko govoreče države. Vključili smo se v ...

6 poglavij


Slovenci med drugo svetovno vojno

0% Končano
0 / 5 korakov

Aprila 1941 so sile trojnega pakta napadle in si nato razkosale Jugoslavijo. S tem smo bili tudi Slovenci neposredno vrženi v vojno. Na naših tleh se je razvilo močno odporniško gibanje, vendar ...

5 poglavij


Slovenci po drugi svetovni vojni

0% Končano
0 / 8 korakov

S koncem druge svetovne vojne smo Slovenci zaživeli v drugačni politični ureditvi, saj je oblast prevzela Komunistična partija. Želja po lastni državi se je z gospodarskimi krizami ...

8 poglavij