This Day in History: 2020-03-23

»Tisti, ki izgubi bogastvo, izgubi veliko; tisti, ki izgubi prijatelja, izgubi še več; tisti, ki izgubi pogum, izgubi vse.«

(Miguel de Cervantes Saavedra, španski pisatelj. Velja za največjega pisca v španskem jeziku.)