This Day in History: 2020-01-22

»Tisti, ki je zadovoljen z malo, ima največ

(Diogen,  starogrški filozof.)

Strinjam se, da Lanov svet shranjuje podatke za beleženje napredka in boljšo uporabniško izkušnjo.