This Day in History: 2020-02-13

»Če bi ljudstvo vedelo, s kakšno nespametjo se mu vlada, bi se uprlo.«

(Karel Veliki, frankovski kralj. Eden najslavnejših evropskih srednjeveških vladarjev.)

Strinjam se, da Lanov svet shranjuje podatke za beleženje napredka in boljšo uporabniško izkušnjo.