This Day in History: 2020-03-10

10. marec 1661:

Ludvik XIV. postane francoski kralj, ki je dosegel absolutno oblast. Imenovali so ga tudi Sončni kralj.

🟦 preberi več