This Day in History: 2020-11-01

»Um je ogenj, ki ga je treba podpihovati, ne posoda, ki jo je treba napolniti.«

(Plutarh, starogrški zgodovinar in filozof.)

Strinjam se, da Lanov svet shranjuje podatke za beleženje napredka in boljšo uporabniško izkušnjo.