vsakdanje življenje srednjega veka

V srednjem veku je prebivalstvo živelo ločeno na družbene stanove. To so bili plemstvo, duhovščina in kmetje. Sčasoma so se jim z nastankom mest pridružili tudi meščani. Njihovo vsakdanje življenje je bilo povsem v skladu s to družbeno delitvijo. Od tega je bilo odvisno, kaj so delali, kako so bili oblečeni, kaj so jedli in kako so živeli.