politična podoba srednjega veka

Srednji vek se začne z zatonom zahodnorimskega imperija v 5. stoletju. Že pred tem so številna ljudstva vdirala na območje Sredozemlja in si hotela prisvojiti svoj košček tamkajšnjega bogastva. Sčasoma se je pod vodilnimi Franki razvil fevdalizem – nov družbeni sistem, ki je temeljil na izkoriščanju podložnikov. Nastajale so nove evropske države, med njimi Karantanija, ki je deloma segala tudi na naša tla.