francoska revolucija

1861 - 1865: Državljanska vojna v ZDA

Državljanska vojna zaradi vprašanja suženjstva se konča z zmago severnih držav

1791: Francija dobi ustavo

Francija postane ustavna monarhija, a se ustava med revolucijo še spreminja

1789: Deklaracija o človekovih in državljanskih pravicah

Francoska narodna skupščina sprejme dokument o temeljnih človekovih pravicah

1789: Francoska revolucija

Z neuspelim zasedanjem predstavnikov družbenih slojev se prične dolgotrajna krvava revolucija

1787: Ameriška ustava

 ZDA postanejo federativno urejena republika na razsvetljenskih načelih

1783: Pariška mirovna pogodba

Konec odcepitvene vojne in dokončno priznanje ameriške neodvisnosti

1776: Razglasitev neodvisnosti v Ameriki

Britanske kolonije v Ameriki pretrgajo vezi z Veliko Britanijo

1774: Začetek obveznega šolanja v slovenskih deželah

Peter Veliki modernizira RusijoMarija Terezija uredi osnovno šolstvo v habsburški monarhiji

Drugi del 18. stoletja: Marija Terezija in Jožef II.

Mati in sin izvedeta številne reforme v habsburških deželah

18. stoletje: Prusijo vodita Friderik Viljem in Friderik Veliki

Oče in sin prenovita država in iz Prusije naredita velesilo

Drugi del 18. stoletja: Pomembni slovenski razsvetljenci

 Scopoli, Hacquet, Pohlin, Zois, Vodnik, Linhart, Kopitar, Kumerdej

18. stoletje: Katarina Velika prenovi Rusijo

Razsvetljena vladarica, ki si dopisuje s francoskimi razsvetljenci

18. stoletje: Izhajanje enciklopedije

Izjemno delo francoskih razsvetljencev v 35 knjigah

17. in 18. stoletje: Čas nove miselnosti - razsvetljenstvo

Spinoza, Locke, Newton, Linné, Franklin, Montesquieu, Rousseau, Voltaire

1689: Deklaracija o pravicah angleškega parlamenta

Viljem Oranski postane angleški kralj, a mora podpisati “Bill of Rights”

Drugi del 17. stoletja: Ludvik XIV. razsvetljuje svoje podanike

Francoski sončni kralj postane najbolj značilen absolutist

Drugi del 17. stoletja: Ustvarjanje Janeza V. Vavasorja

Valvasor potuje po Kranjski in napiše Slavo vojvodine Kranjske

Sredi 17. stoletja: Nizozemska postane samostojna država

Nizozemska se upira in naposled reši španske nadoblasti.

17. stoletje: Obdobje baroka

Razkošen umetnostni slog s prekomerno rabo okrasja, izražal je načela absolutizma

Drugi del 16. stoletja: V Španiji vlada Filip II.

Španski kralj postane prvi v vrsti evropskih absolutističnih vladarjev

Za novi vek je značilno, da je bilo veliko držav, kjer so imeli vladarji neomejeno oblast. Ludvik XIV. iz Francije je najbolj prepoznaven predstavnik takšnega absolutizma. Vendar je to tudi čas velikih sprememb. V času razsvetljenstva je prišlo do razvoja filozofije, znanosti in kopice novih izumov. Pod vplivom novih idej na drugi strani Atlantskega oceana nastanejo Združene države Amerike, kar pa močno odmeva po Evropi. Izbruhne daljnosežna francoska revolucija.