reformacija luther

1453: Padec Konstantinopla

Mehmed II. Veličastni stre obrambo Konstantinopla

1478: Koroški kmečki upor

Kmetje na Koroškem se uprejo zaradi davkov in turških vpadov

1515: Slovenski kmečki upor

Zaradi težkega položaja kmečkega prebivalstva izbruhne vseslovenski kmečki upor

1517: Martin Luther objavi svoje teze

Nemški duhovnik Luther s 95 tezami izrazi nestrinjanje s Cerkvijo

1525: Nemška kmečka vojna

Kmetje na Nemškem začutijo spremembe in se pod vodstvom Münzerja množično uprejo

Sreda 16. stoletja: Zasedanje v italijanskem Tridentu

Katoliška cerkev se na reformacijo odzove s tridentinskim koncilom

1550: Prvi slovenski tiskani knjigi

Primož Trubar izda Abecednik in Katekizem

1555: Augsburški verski mir

Verski spor v Evropi se začasno konča, protestantska vera postane dovoljena

1572: Šentjernejska noč

Katoličani pobijejo več tisoč francoskih protestantov (hugenotov)

1573: Slovenski-hrvaški kmečki upor

Kmetje se zaradi brezizhodnih razmer znova uprejo, povežejo pa se tudi preko meja

1584: Biblija je prevedena v slovenščino

Jurij Dalmatin kot prvi prevede biblijo v slovenski jezik

1618 - 1648: Tridesetletna vojna

Zaradi verskih nasprotij pride do tedaj najhujše vojne

1713: Tolminski kmečki upor

Na Tolminskem zaradi davkov in graščinskih bremen izbruhne kmečki upor

Tridesetletna vojnaPoleg spoznavanja vse več sveta na začetku novega veka, so se dogajali veliki premiki tudi na verskem področju. Nemški duhovnik Martin Luther je odločno posegel v takratne napake katoliške cerkve, iz njegovih idej pa je nastalo reformacijsko gibanje za prenovo vere, ki se je skokovito širilo po Evropi. Cerkev ni stala križem rok, temveč je odgovorila s protireformacijo. Sočasno pa je iz jugovzhoda prodirala nova velesila – osmanska država.