prvi ljudje

7 milijonov let pr. n. št.: Ločita se pot človeka in šimpanza

Pojavijo se prvi človečnjaki

4 milijone let pr. n. št.: Pojavi se avstralopitek

Avstralopitek je zadnji človečnjak, ki izumre dva milijona let nazaj

4 milijone let pr. n. št.: Prične se prazgodovina

Zvrstijo se tri kamene dobe – starejša, srednja in mlajša

2,4 milijona let pr. n. št.: Razvije se spretni človek

Postopoma se razvije iz človečnjaka.

1,8 milijona let pr. n. št.: Življenje pokončnega človeka

Razvije se iz spretnega človeka in že živi v hordah

1 milijon let pr. n. št.: Človek prične uporabljati ogenj

Pokončni človek dobi ogenj, najbolj verjetno po naravni poti

200 000 let pr. n. št.: Pojavita se neandertalec in misleči človek

Neandertalec pred 30 000 izumre, pojavi pa se sodobni misleči človek

10 000 pr. n. št.: Konec zadnje ledene dobe

Podnebje se otopli, ljudje se počasi ustalijo, starejša kamena doba se zaključi

7000 pr. n. št.: Velike spremembe v mlajši kameni dobi

Človek udomači žival in postane poljedelec, stalna naselitev (neolitska revolucija)

4000 pr. n. št.: Pričetek starega veka

Pojavijo se visoke civilizacije, zvrstijo se železne dobe

3000 pr. n. št.: Najstarejše kolo z osjo na svetu

Na Ljubljanskem barju uporabljajo kolo z osjo (voz)

800 pr. n. št.: Železo se uveljavi na naših tleh

Železna doba na Slovenskem traja vse do prihoda Rimljanov

Zgodovina se prične s pojavom človeka. Razvoj iz živali in nato človečnjakov v modernega človeka je potekal na milijone let. Pri tem so naši predniki vse bolj razvijali svoj miselni in duhovni svet. Razvijali so vse uporabnejše pripomočke, se ob koncu ledene dobe stalno naselili te zapustili sledove, ki jih še danes lahko občudujemo.