0% Končano
0 / 6 korakov

Spomin – poišče pare!

Poskušaj v čim krajšem času čim manjkrat obrniti ploščice in poiskati vse pare!