Življenje v dobi kovin

🟦 Približno 4000 let nazaj je človek začel uporabljati kovine. S stalno naselitvijo so ljudje potrebovali nova orodja in izdelke, zato se posamezniki niso več ukvarjali s poljedelstvom ali živinorejo, ker so potrebno hrano dobili z menjalno trgovino. Od tod izvirajo prve razlike v premoženju. Značilna so bila gradišča in kultura žarnih grobišč, pa tudi gomil. To je tudi čas Keltov, Ilirov, Etruščanov in drugih ljudstev.

🟦 Doba kovin, Bakrena, bronasta, železna doba, Novi poklici, Gradišča in kolišča, Zasebna lastnina, Razvoj trgovine, Razslojitev družbe, Kelti in druga plemena

🟦 Spodbujaš svojo podjetnost  …
Ljudje v dobi kovin te lahko naučijo, da je dobro razmišljati in uresničiti svoje poslovne ideje, saj se s tem lahko preskrbiš za celo življenje.

🟦 Učiš se deliti in pomagati …
Proti koncu prazgodovine je nastala vrsta novih poklicev in izdelkov, družba pa je dobro delovala, ko so ljudje sodelovali.

🟦 Uriš se v razumu in preudarnosti …
Včasih so zelo dobro vedeli, kaj potrebujejo za življenje. Pusti, da te takratna skupnost nauči, kaj je v resnici nujno, ko človek vstopi v trgovino.

Uvod v zgodbo

1
Kaj že vem?

🟦 Odkritje novih materialov

1
Doba kovin
2
Novi poklici in verovanja
3
Gradišča in kolišča
4
Izziv

🟦 Družba se spremeni

1
Zasebna lastnina
2
Razvoj trgovine
3
Razslojevanje družbe
4
Izziv

🟦 Vzpon močnih evropskih ljudstev

1
Kelti
2
Etruščani in Iliri
3
Izziv

Zaključek zgodbe

1
Utrjevanje zgodbe
8 izzivov
2
Kaj sedaj razumem?

Super pogumno povej svoje mnenje.

Prosim, prijavi se za dodajanje mnenja
Vključenih: 80 učencev
Trajanje: 90 min
Poglavja: 10
Ustreznost: 7. razred
0 laninčkov

Na današnji dan …

28. september 1864:

Delavci se povežejo v prvo internacionalo z namenom povečanja moči in vpliva delavskega razreda.

🟦 preberi več