Zgodnji kapitalizem

🟦 V Evropi so se v 16. stoletju pojavile prve oblike kapitalizma. To je gospodarska ureditev, ki temelji na zasebni lastnini in svobodnem trgu brez vmešavanja države. Takšna ureditev se je zaradi merkantilizma nato še okrepila. Med celinami se je v povezavi s trgovino razvil čezmorski svetovni gospodarski trikotnik. Povečano povpraševanje je vzpodbudilo nastanek dveh novih oblik proizvodnje: založništvo in manufakture.

🟦 Kapital, Kapitalist (podjetnik), Kapitalizem, Svetovni gospodarski trikotnik, Založništvo, Manufaktura

🟦 Lažje se znajdeš v prostoru in času …
To ti bo koristilo pri splošni razgledanosti in razumevanju tvojega vsakdanjega življenja.

🟦 Uriš se v sodelovanju …
Če so obrtniki želeli izboljšati učinek in pripraviti več izdelkov, so morali dobro sodelovati. Če želiš, da gre tebi dobro … (Saj veš, kako se to nadaljuje, mar ne?)

🟦 Spodbujaš svojo podjetnost  …
Ljudje v času oblikovanju kapitalizma te lahko naučijo, da je dobro razmišljati in uresničiti svoje poslovne ideje, saj se s tem lahko preskrbiš za celo življenje.

1
Utrjevanje zgodbe
6 izzivov
2
Kaj sedaj razumem?
5 min

Super pogumno povej svoje mnenje.

Prosim, prijavi se za dodajanje mnenja
Vključenih: 265 učencev
Trajanje: 45 min
Poglavja: 1
Ustreznost: 8. razred
0 laninčkov

Na današnji dan …

28. september 1864:

Delavci se povežejo v prvo internacionalo z namenom povečanja moči in vpliva delavskega razreda.

🟦 preberi več