Imaš vprašanje?
Sporočilo je poslano, Zapri

Zgodnji kapitalizem

V Evropi so se v 16. stoletju pojavile prve oblike kapitalizma. To je gospodarska ureditev, ki temelji na zasebni lastnini ... (pokaži več)
271 učencev vključenih
0
0 mnenj
  • OPIS
  • VSEBINA
  • IZZIVI
  • MNENJE
Zgodnji kapitalizem

🟦 V Evropi so se v 16. stoletju pojavile prve oblike kapitalizma. To je gospodarska ureditev, ki temelji na zasebni lastnini in svobodnem trgu brez vmešavanja države. Takšna ureditev se je zaradi merkantilizma nato še okrepila. Med celinami se je v povezavi s trgovino razvil čezmorski svetovni gospodarski trikotnik. Povečano povpraševanje je vzpodbudilo nastanek dveh novih oblik proizvodnje: založništvo in manufakture.

🟦 Kapital, Kapitalist (podjetnik), Kapitalizem, Svetovni gospodarski trikotnik, Založništvo, Manufaktura

🟦 Lažje se znajdeš v prostoru in času …
To ti bo koristilo pri splošni razgledanosti in razumevanju tvojega vsakdanjega življenja.

🟦 Uriš se v sodelovanju …
Če so obrtniki želeli izboljšati učinek in pripraviti več izdelkov, so morali dobro sodelovati. Če želiš, da gre tebi dobro … (Saj veš, kako se to nadaljuje, mar ne?)

🟦 Spodbujaš svojo podjetnost  …
Ljudje v času oblikovanju kapitalizma te lahko naučijo, da je dobro razmišljati in uresničiti svoje poslovne ideje, saj se s tem lahko preskrbiš za celo življenje.

Kateri dve državi sta v 16. stoletju obvladovali svetovno trgovino? Kako jima je to uspelo?
...
Katera država je glede trgovine prevladovala v 17. stoletju in katera v 18. stoletju?
...
Razloži pojme kapital, kapitalist in kapitalizem.
...
Zaradi česa se je kapitalizem okrepil v 17. in 18. stoletju?
...
Opiši svetovni gospodarski trikotnik.
...
Kaj je vplivalo na razmah trgovine med državami znotraj Evrope?
...
Pojasni razliko med založništvom in manufakturami. Kaj je vzpodbudilo nove oblike proizvodnje?
...
Podrobnosti zgodbe
Trajanje 45 min
Poglavja 1
Kvizi 1
Ustreznost 8. razred
0 laninčkov

Na današnji dan …

21. julij 1983:

Na Antarktiki odčitajo najnižjo temperaturo na Zemlji odkar izvajamo meritve.

🟦 preberi več