Rimska država kot republika

🟦 Potem ko so se Rimljani otresli etruščanske nadvlade, so ustanovili republiko. To je pomenilo, da so prebivalci volili svoje voditelje in sodelovali pri vladanju. Volilno pravico so imeli samo svobodni moški. Glede na premoženje so se državljani delili na vplivnejše patricije in številčnejše plebejce, brez pravic pa so bili sužnji.

🟦  Patriciji, Plebejci, Rimski zakoni, Republika, Ljudski tribun, Senat, Konzul

🟦 Obsojaš krivice in stremiš k enakopravnosti …
Neenak položaj ljudi v določeni družbi vedno škodi šibkejšim. Pomni, da se ljudje v življenju ne znajdemo vedno na boljši strani.

🟦 Uriš se v sodelovanju in pomoči drugim …
Počasi vstopaš v svet odraslega človeka in sodelovanje Rimljanov pri oblikovanju republike te lahko nauči, kako razmišljati s svojo glavo.

🟦 Spoznavaš različnost in druge kulture …
Svet je lahko majhen samo v glavah ljudi. Če nas različnost bogati, je spoznavanje drugačnosti super za medsebojno sprejemanje.

1
Utrjevanje zgodbe
5 izzivov
2
Kaj sedaj razumem?
5 min

Super pogumno povej svoje mnenje.

Prosim, prijavi se za dodajanje mnenja
Vključenih: 182 učencev
Trajanje: 45 min
Poglavja: 1
Ustreznost: 7. razred
0 laninčkov

Na današnji dan …

28. september 1864:

Delavci se povežejo v prvo internacionalo z namenom povečanja moči in vpliva delavskega razreda.

🟦 preberi več