Prve slovanske države v Vzhodnih Alpah

🟦 Alpski Slovani so se v 7. stoletju že dodobra ustalili na območju vzhodno od Alp in zaradi nenehne nevarnosti Avarov skupaj z drugimi ljudstvi osnovali Samovo plemensko zvezo. V njenem okviru se je izoblikovala Karantanija, prva slovanska država. Južno od nje je bila Karniola, vzhodno pa Spodnja Panonija. Vso to ozemlje so Franki v 9. stoletju vključili v svojo državo in pokristjanili.

🟦 Alpski Slovani, Samova plemenska zveza, Karantanija, Ustoličevanje, Pokristjanjevanje Karantancev, Karniola, Spodnja Panonija

🟦 Spoznavaš svojo domovino …
S sprehajanjem po preteklosti ozemlja današnje Slovenije spoznavaš življenje svojih prednikov. Tako spoznaš tudi samega sebe.

🟦 Bogatiš se z izkušnjami ljudi iz preteklosti …
Tudi oni so poskušali, delali napake, a tudi vztrajali in naposled uspeli uresničiti svoje želje. Vztrajnost, trud in potrpežljivost.

🟦 Lažje se znajdeš v prostoru in času …
To ti bo koristilo pri splošni razgledanosti in razumevanju tvojega vsakdanjega življenja.

Super pogumno povej svoje mnenje.

Prosim, prijavi se za dodajanje mnenja
Vključenih: 167 učencev
Trajanje: 90 min
Ustreznost: 7. razred
0 laninčkov

Na današnji dan …

5. februar 146 pr. n. št.:

Rimljani v tretji, zadnji punski vojni, porazijo Kartažane v severni Afriki in zavladajo zahodnemu Sredozemlju.

🟦 preberi več
Strinjam se, da Lanov svet shranjuje podatke za beleženje napredka in boljšo uporabniško izkušnjo.