Imaš vprašanje?
Sporočilo je poslano, Zapri

Plemiči in kmetje

Za srednji vek je značilna uveljavitev fevdalizma. Kmetje so živeli na samozadostnem zemljiškem gospostvu, vendar niso bili lastniki zemlje, niso ... (pokaži več)
176 učencev vključenih
0
0 mnenj
  • OPIS
  • VSEBINA
  • IZZIVI
  • MNENJE
Bivališče kmetov

🟦 Za srednji vek je značilna uveljavitev fevdalizma. Kmetje so živeli na samozadostnem zemljiškem gospostvu, vendar niso bili lastniki zemlje, niso se smeli niti svobodno odseliti. Plemiču so morali dajati dajatve in zanje opravljati delo na njihovi posesti. Življenje zemljiške gospode so krojili viteški ideali in bojevanje.

🟦 Pridvorna (dominikalna) posest, Kmečka (rustikalna) posest, Dajatev, Tlaka, Urbarji, Srenjska (skupna) zemlja, Vitezi, Ideali viteštva, Viteški turnirji, Grad, Kmečke koče

🟦 Razvijaš svojo iznajdljivost …
Podobno kot so kmetje v srednjem veku poskušali preživeti, lahko tudi tebi iznajdljivost odpira vrata v naslednjih letih.

🟦 Učiš se deliti in pomagati …
Ko so se ljudje v preteklosti znašli v stiski, si včasih niso mogli ali niso znali pomagati. Danes imamo več možnosti in si nikar ne zatiskajmo oči.

🟦 Obsojaš krivice in stremiš k enakopravnosti …
Neenak položaj ljudi v določeni družbi vedno škodi šibkejšim. Pomni, da se ljudje v življenju ne znajdemo vedno na boljši strani.

Razloži odnos med srednjeveškim kmetom in njegovim fevdalcem.
...
Navedi obveznosti kmeta do zemljiškega gospoda.
...
Opiši bivališča kmetov v srednjem veku.
...
Kakšna je bila kmečka obleka in prehrana?
...
Kakšna je bila razlika med dominikalno in rustikalno posestjo?
...
Kaj pomeni, da je bilo zemljiško gospostvo samozadostno?
...
Opiši življenje plemičev.
...
Kateri so bili viteški ideali?
...
Opiši značilnosti srednjeveških gradov.
...
Podrobnosti zgodbe
Trajanje 90 min
Poglavja 1
Ustreznost 7. razred
0 laninčkov

Na današnji dan …

20. julij 1969:

Ameriški astronavt Neil Armstrong v okviru odprave Apollo 11 kot prvi človek stopi na Luno.

🟦 preberi več