Plemiči in kmetje

🟦 Za srednji vek je značilna uveljavitev fevdalizma. Kmetje so živeli na samozadostnem zemljiškem gospostvu, vendar niso bili lastniki zemlje, niso se smeli niti svobodno odseliti. Plemiču so morali dajati dajatve in zanje opravljati delo na njihovi posesti. Življenje zemljiške gospode so krojili viteški ideali in bojevanje.

🟦 Pridvorna (dominikalna) posest, Kmečka (rustikalna) posest, Dajatev, Tlaka, Urbarji, Srenjska (skupna) zemlja, Vitezi, Ideali viteštva, Viteški turnirji, Grad, Kmečke koče

🟦 Razvijaš svojo iznajdljivost …
Podobno kot so kmetje v srednjem veku poskušali preživeti, lahko tudi tebi iznajdljivost odpira vrata v naslednjih letih.

🟦 Učiš se deliti in pomagati …
Ko so se ljudje v preteklosti znašli v stiski, si včasih niso mogli ali niso znali pomagati. Danes imamo več možnosti in si nikar ne zatiskajmo oči.

🟦 Obsojaš krivice in stremiš k enakopravnosti …
Neenak položaj ljudi v določeni družbi vedno škodi šibkejšim. Pomni, da se ljudje v življenju ne znajdemo vedno na boljši strani.

1
Kaj sedaj razumem?
5 min

Super pogumno povej svoje mnenje.

Prosim, prijavi se za dodajanje mnenja
Vključenih: 175 učencev
Trajanje: 90 min
Ustreznost: 7. razred
0 laninčkov

Na današnji dan …

28. september 1864:

Delavci se povežejo v prvo internacionalo z namenom povečanja moči in vpliva delavskega razreda.

🟦 preberi več