Odločitev Slovencev za Kraljevino SHS

🟦 Slovenci so bili pred prvo svetovno vojno večinoma del Avstro-Ogrske. Po napadu Italije se je odprla soška fronta, slovenski vojaki pa so se že predtem borili na drugih bojiščih. Medtem so se okrepile slovenske narodne zahteve po enakopravnem položaju v monarhiji, bile pa so tudi težnje po povezavi s Srbijo. Proti koncu vojne se je izoblikovala Država Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki se je nato kmalu razširila v precej drugačno Kraljevino SHS.

🟦  Soška fronta, Majniška deklaracija, Krfska deklaracija, Država Slovencev, Hrvatov in Srbov, Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev

🟦 Spoznavaš svojo domovino …
Če se posvečaš preteklosti svoje domovine, jo hkrati tudi bolje poznaš. Dobro je poznati okolje, v katerem živiš.

🟦 Uriš se v sprejemanju različnosti …
Svet je lahko majhen samo v glavah ljudi. Če nas različnost bogati, je spoznavanje drugačnosti super za medsebojno sprejemanje.

🟦 Krepiš medsebojno sodelovanje …
Kolikor je ljudi, toliko je lahko različnih pogledov. Če se ne poslušamo, si nakopljemo težave. Če sodelujemo, jih zmanjšamo. Kaj bomo potem izbrali?

1
Utrjevanje zgodbe
5 izzivov
2
Kaj sedaj razumem?
5 min

Super pogumno povej svoje mnenje.

Prosim, prijavi se za dodajanje mnenja
Vključenih: 424 učencev
Trajanje: 90 min
Poglavja: 1
Ustreznost: 9. razred
0 laninčkov

Na današnji dan …

28. september 1864:

Delavci se povežejo v prvo internacionalo z namenom povečanja moči in vpliva delavskega razreda.

🟦 preberi več